MENU

Politika společnosti

Rozsah systému managementu

Organizační uspořádání vedení společnosti je definované s ohledem na dlouhodobý růst společnosti, stabilitu a rozvoj lidského potenciálu.

Systém řízení je aplikován na veškeré činnosti, výrobky a služby, které organizace poskytuje svými zaměstnanci a osobami pracujícími pro ni nebo z jejího pověření v rámci identifikovaných procesů.

Systém řízení je realizován na všechny environmentální aspekty a dopady svých činností a služeb.

Systém je zaveden v celém areálu společnosti, vyjma prostorů určených k pronájmu, kam spadá na základě smluvních podmínek provoz kuchyně.

Systém řízení zahrnuje činnosti v návrhu, vývoji a výrobě elektrických strojů točivých, ve výrobě lisovacích nástrojů a strojních součástí včetně souvisejícího řízení procesu svařování podle certifikovaných norem (viz níže). Vývoj, výrobu, prodej a servis rozváděčů s řídícími systémy pro výtahovou techniku, elektrické pohony, technologické linky a zkušební stanoviště. Vývoj, výrobu a servis jednoúčelových strojů. Výrobu dle dodané dokumentace. Organizace zodpovídá i za řízení procesů, zajišťovaných formou outsourcingu.

Politika společnosti