MENU

Podpora a spolupráce

Vzdělávání

Spolupráce se středními školami

Spolupracujeme s vysokými a středními školami, které poskytují vzdělávání v oborech korespondujících se zaměřením naší společnosti. Pořádáme exkurze, na kterých se studenti mohou seznámit s možnostmi budoucího uplatnění v naší společnosti. Studenti mohou absolvovat na vybraných pracovištích praxi či stáž.

Nabízíme také stipendijní programy pro žáky a studenty vybraných technických oborů.

Diplomové a seminární práce

Během studia umožňujeme studentům nahlédnout do podnikových procesů a poznat firemní kulturu. Spolupráce s našimi odborníky z jednotlivých oddělení na závěrečných pracích (bakalářských, diplomových či absolventských) představují jedinečnou možnost, jak získat cenné zkušenosti i kontakty pro budoucí profesní život.

Spolupráce naší společnosti s výše uvedenými školami má již dlouholetou tradici. Naše společnost se jako sociální partner školy pravidelně účastní dnů otevřených dveří. Hlavním cílem této akce je motivovat žáky k výběru technických oborů, seznámit studenty s reálným pracovním prostředím a také budoucími pracovními příležitostmi v naší společnosti.

Studentům umožňujeme absolvování odborné praxe, účast na nových projektech a provádíme pro ně “Výběrové řízení na nečisto”.

Sport a kultura

Pomáháme

Považujeme za přirozené, že nás podnikatelský úspěch zavazuje pomáhat. Jako společensky odpovědná společnost myslíme i na ty, kteří v životě nemají takové štěstí. Nechceme být lhostejní a cítíme morální povinnost pravidelně podporovat ty, kteří pomoc nás všech opravdu potřebují. Proto dlouhodobě podporujeme vybrané instituce a projekty z oblasti kultury, zdravotnictví, charity, umění, řemeslného vzdělávání.

Fandíme také zdravému životnímu stylu a máme radost, když vidíme, že děti i dospělí sportují, vzdělávají se a svůj volný čas využívají naplno. Takové projekty nám dávají smysl a chceme je podporovat. Pokud podobný projekt chystáte, napište nám a možná právě vás podpoříme.

V rámci “Podporujeme” rozhoduje vedení společnosti několikrát do roka o udělení finanční podpory projektům a akcím.

Členové projektu „Podporujeme” bude finanční podporu rozdělovat dle potřeby v průběhu celého roku. O rozhodnutí komise bude každý žadatel elektronicky vyrozuměn.

Úspora energií

ÚSPORY ENERGIE TES jsou spolufinancovány Evropskou unií – výměna za moderní technologii LED osvětlení.

Společnost TES Vsetín se chová zodpovědně nejen vůči svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům, ale myslí také na životní prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a Evropskou unií realizuje investiční plány na snižování energetické náročnosti provozů a vnějšího osvětlení.

Zkušební stanoviště

VÝVOJ ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ PRO PŘEDCERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY SPALOVACÍCH MOTORŮ je spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Společnost TES Vsetín se chová zodpovědně nejen vůči svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům, ale myslí také na životní prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a Evropskou unií realizuje výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zkušebních stanovišť, aby přispěla k vývoji spalovacích motorů s co možná nejnižšími hodnotami emisí.

Úspora energií II

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VE SPOLEČNOSTI TES VSETÍN je spolufinancováno Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby a tím i významné úspory spotřebovávané energie ve firmě TES VSETÍN s.r.o., a to následujícími aktivitami:

  • Výměnou vodorovné vyvrtávačky křížové za vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
  • Výměnou původního osvětlení za LED osvětlení

FVE TES

Cílem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny. Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií společnosti a docílí se snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti.

Výměna rovinné brusky

Projekt navrhuje provést takové opatření, které povede ke snížení celkové spotřeby energie společnosti, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti.