MENU

Laminace, nástroje, přípravky

Vysoce přizpůsobivá výroba používající moderní strojní zařízení.

Detaily o produktu

  • Kruhové plechy rotorů do průměru 2 000 mm
  • Kruhové plechy statorů do průměru 1 800 mm
  • Segmenty a plechy pólu do maximální délky tětivy 1800 mm

Předmětem produkce lisovny tenkých plechů jsou malé i velké série elektroplechů. Plechy jsou kruhové i segmentové, kvality M270 – M800, oboustranně lakované. Součástí nabídky je i odbřitování plechů.

Produkce je podrobena kontrole a měření elektromagnetických vlastností s rozlišením 0,001 W/kg, kontrole měrných ztrát, frekvence a dalších veličin. Spolehlivé technologie a kvalita materiálů umožňují použití elektroplechů ve strojích pracujících v nejnáročnějších průmyslových aplikacích.