MENU

Průmylová automatizace & Inženýrství

Kompletní řešení pro automatizaci výroby v průmyslových odvětvích. Společnost TES VSETÍN s.r.o. má 100 letou historii a je pokračovatelem tradiční výroby firmy MEZSERVIS s.r.o.

Průmyslová automatizaceJednoúčelové strojeElektrické pohony

Průmyslová automatizace

Průmylová automatizace & Inženýrství

Řešení zahrnují širokou oblast aplikace s různým stupněm automatizace výrobních procesů. Předmětem dodávky jsou kompletní automatické pracovní stroje s požadovanými charakteristikami. Stroje pro jednotlivé úkony dle programu – čištění, montáž, výrobu, dopravu, testování aj. či celé výrobní linky, které jsou součástí většího výrobního procesu. V nejjednodušších aplikacích jsou programovatelné automaty součástí ovládání v rámci nízkonapěťových rozvaděčů, s malými vizualizačními a ovládacími panely nebo klasickými panely se spínacími prvky a signálkami. U rozsáhlejších aplikací je navrhován dvouúrovňový řídicí systém s různými typy programovatelných automatů (PLC). Volba PLC systému závisí na provozních zvyklostech uživatele i optimálním poměru mezi cenou a technickými požadavky. Flexibilita zařízení umožňuje připojit různé subsystémy procesní úrovně včetně prostředků MaR.

Pro vypracování dokumentace je používán EPLAN. Umožňuje tvorbu elektrotechnických schémat, technické specifikace, svorkového schématu, kabelové listiny, pohledů na skříně – přístrojové náplně. Konstrukční a mechanické výkresy jsou realizovány v Solid Edge. V případě požadavku zákazníka je veškerá dokumentace předána v elektronické podobě (např. na CD-ROM).

Komplexní řešení zakázky obsahuje vypracování projektu, dodávku včetně mechanických částí, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize linek a záruční i pozáruční servis.

Jednoúčelové stroje

Vývoj a výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek dle specifických požadavků zákazníka. Spektrum možných činností zabezpečovaných uvedeným výrobním zařízením je široké - od jednoduchých úkonů po sofistikované výrobní procesy. Projekt zahrnuje procesy od vývoje zařízení, konstrukce, realizace až po montáž, uvedení do provozu a servis. Součástí zakázky může být i renovace starších typů strojů.

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje je možné aplikovat v různých provozech automobilového, potravinářského, strojírenského, gumárenského nebo důlního průmyslu např. v následujících výrobních oblastech:

  • Malosériová výroba
  • Výroba přesných kusů
  • Výroba vzorků
  • Muniční stroje
  • Obrábění
  • Tváření
  • Montáž
  • Kontrola s technologií CCD kamery

Elektrické pohony

Elektrické pohony se používají u jednomotorových a vícemotorových pracovních strojů, technologických linkách a dalších zařízeních. Řešení zahrnuje zpracování projektu, tvorbu software, dodávku elektrických zařízení, nedílnou součástí projektu jsou kabely a jejich instalace, snímače, čidla, sensory a ostatní prvky dle přání zákazníka. Elektrická zařízení jsou dodávána pro nová i starší, po mechanické stránce rekonstruovaná a modernizovaná zařízení. Vhodnou variantou realizace dodávky je modernizace původních elektrických pohonů a regulace, jejich napáječů a dalšího nezbytného příslušenství pro zachování či vylepšení stávající funkce.

Jako Solution Partner firmy SIEMENS používáme spolehlivé komponenty této značky. Díky řídicím systémům Siemens SIMATIC, SINUMERIC, SIMODRIVE jsou pro kompletaci projektu prvotně používány AC a DC měniče. Mezi další používané komponenty patří řídicí systémy značek Control Technniques, Beckhoff, Controltech atd., rozvaděče značek Telemecanique, Schrack, Rittal.

Elektrické pohony

Aplikace zařízení v provozech automobilového, energetického, potravinářského, strojírenského, plastikářského a gumárenského průmyslu.