MENU
16. 8. 2021

TES stále zvyšuje podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů

V TES Vsetín byl vyexpedován další kus z řady dodávek generátorů mířících do Norska. Generátor bude instalován v kraji Trondelag, oblasti středního Norska, kterému vévodí největší město Trondheim.

Norsko pokryje asi 96% z celkové roční produkce elektrické energie energií vyprodukovanou vodními elektrárnami a generátory vyrobeny v TES jsou tomuto krásnému skóre pozitivním příspěvkem.