MENU
12. 1. 2024

Změna ve struktuře vedení společnosti

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám oznámili významné změny ve struktuře vedení společnosti TES VSETIN a.s.,
které budou součástí budoucnosti naší organizace. Tento strategický krok souvisí s
dlouhodobou vizí naší společnosti spojenou s nedávnými změnami ve vlastnické struktuře
společnosti.

Nejprve bychom rádi upřímně poděkovali našemu současnému generálnímu řediteli, panu
Manfredu Lerchovi, za jeho obětavé služby a vynikající vedení. Po 6 letech úspěšného řízení
TES VSETIN a.s. přechází Manfred Lerch do pozice člena dozorčí rady. V této nové roli se
zaměří zejména na strategické iniciativy a bude i nadále poskytovat cenné poznatky, které
pomohou k naplnění naší dlouhodobé vize.

Zároveň s potěšením oznamujeme, že do funkce generálního ředitele a předsedy
představenstva nastupuje současný obchodní ředitel pan Tomáš Pavlica, který je posledních
20 let nedílnou součástí společnosti TES VSETIN a.s. a jsme přesvědčeni, že bude vést naši
organizaci s vizí a odborností.

Abychom zefektivnili naši strukturu řízení, bude mít představenstvo nyní 3 členy:
– Tomáš Pavlica CEO & předseda představenstva
– Ján Kasanický CFO & člen představenstva
– Zdeněk Pfeiler COO & člen představenstva

Tato úprava zvýší flexibilitu a efektivitu rozhodování, což nám umožní rychleji se přizpůsobit
současnému dynamickému obchodnímu prostředí.
Změny ve vedení a struktuře představenstva jsou účinné od 1. ledna 2024. Věříme, že tento
krok dále posílí pozici TES VSETIN a.s. a pomůže zajistit její úspěch.