MENU
6. 6. 2023

Podporujeme Mobilní hospic Strom Života

💚 Už čtvrtým rokem finančně podporujeme Mobilní hospic Strom Života🌳. Stojí za ním příběh jeho zakladatelky, Marie Ryškové, které v mládí zemřel tatínek a rodina zůstala bez potřebné podpory okolí.

Chceme tímto přispět především k osvětě📣, že tato služba existuje. Neváhejte ji využít, pokud jste se ocitli v náročné situaci😥. Klientem se mohou stát pečující nebo pozůstalí nevyléčitelně nemocného člověka jakéhokoliv věku, a to včetně dětí, a samozřejmě sám nemocný, který potřebuje fyzickou pomoc nebo si jen popovídat🤝.

Péče je placena na dobrovolné bázi 🌿, tedy podle možností každého.

Více o službách této organizace 👉: https://zivotastrom.cz/

Děkujeme za šíření dále 🥰

Níže na fotografii Tereza Rochowanská, naše HR manažerka, předává darovací smlouvu Petru Janíkovi, který má již několik let na starosti fundraising pro tuto organizaci.👍