MENU

Dotace

Úspora energií

ÚSPORY ENERGIE TES jsou spolufinancovány Evropskou unií – výměna za moderní technologii LED osvětlení.

Společnost TES Vsetín se chová zodpovědně nejen vůči svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům, ale myslí také na životní prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a Evropskou unií realizuje investiční plány na snižování energetické náročnosti provozů a vnějšího osvětlení.

Zkušební stanoviště

VÝVOJ ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ PRO PŘEDCERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY SPALOVACÍCH MOTORŮ je spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Společnost TES Vsetín se chová zodpovědně nejen vůči svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům, ale myslí také na životní prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a Evropskou unií realizuje výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zkušebních stanovišť, aby přispěla k vývoji spalovacích motorů s co možná nejnižšími hodnotami emisí.

Úspora energií II

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VE SPOLEČNOSTI TES VSETÍN je spolufinancováno Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby a tím i významné úspory spotřebovávané energie ve firmě TES VSETÍN s.r.o., a to následujícími aktivitami:

  • Výměnou vodorovné vyvrtávačky křížové za vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
  • Výměnou původního osvětlení za LED osvětlení

FVE TES

Cílem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny. Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií společnosti a docílí se snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti.

Výměna rovinné brusky

Projekt navrhuje provést takové opatření, které povede ke snížení celkové spotřeby energie společnosti, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti.