MENU

Vzdělávání

Vzdělávání

Spolupráce se středními školami

Spolupracujeme s vysokými a středními školami, které poskytují vzdělávání v oborech korespondujících se zaměřením naší společnosti. Pořádáme exkurze, na kterých se studenti mohou seznámit s možnostmi budoucího uplatnění v naší společnosti. Studenti mohou absolvovat na vybraných pracovištích praxi či stáž.

Nabízíme také stipendijní programy pro žáky a studenty vybraných technických oborů.

Diplomové a seminární práce

Během studia umožňujeme studentům nahlédnout do podnikových procesů a poznat firemní kulturu. Spolupráce s našimi odborníky z jednotlivých oddělení na závěrečných pracích (bakalářských, diplomových či absolventských) představují jedinečnou možnost, jak získat cenné zkušenosti i kontakty pro budoucí profesní život.

Spolupráce naší společnosti s výše uvedenými školami má již dlouholetou tradici. Naše společnost se jako sociální partner školy pravidelně účastní dnů otevřených dveří. Hlavním cílem této akce je motivovat žáky k výběru technických oborů, seznámit studenty s reálným pracovním prostředím a také budoucími pracovními příležitostmi v naší společnosti.

Studentům umožňujeme absolvování odborné praxe, účast na nových projektech a provádíme pro ně “Výběrové řízení na nečisto”.