MENU
9. 10. 2020

Výstavba nové LPG stanice úspěšně dokončena

Stanice byla zbudována na základě dlouhodobého investičního plánu, kdy se vedení společnosti rozhodlo pro výstavbu z důvodu vysokých nákladů na provoz současných VZV, zlepšení pracovního prostředí našich kolegů  a zároveň byl kladen velký důraz na ekologickou stránku, jelikož má většina aktuálně používaných VZV naftový pohon a neodpovídá tak moderním ekologickým standardům.

V návaznosti na dokončení výstavby LPG stanice bude postupně obnovován vozový park manipulační techniky a staré neekologické naftové VZV budou postupně nahrazovány moderními stroji s ekologickým, tedy LPG pohonem. Jelikož výstavba a provoz LPG stanice podléhá přísným regulím z hlediska požárně-bezpečnostního, bylo nezbytné zvolit pro takové zařízení i vhodnou lokalitu v rámci TES. Jako vhodný prostor byla nakonec vyhodnocena část parkoviště za obrobnou. Tato lokalita splňuje všechna bezpečnostní kritéria a v neposlední řadě i požadavky na logistickou stránku z pohledu obslužnosti.

Aktuálně probíhá dokončovací fáze, tedy testování zařízení, zkušební plnění VZV a vyřizují se nezbytná povolení pro provoz a manipulaci se zařízením. V následujících dnech bude probíhat proškolení obsluhy, tedy všech zaměstnanců, kteří budou mít v budoucnu k tomuto zařízení přístup a budou s ním manipulovat.

Současně se jedná o koupi dalších vysokozdvižných vozíků na LPG pohon, abychom nově vybudovanou LPG stanici využili co možná nejvíce a přispěli tak ke zlepšení životních a pracovních podmínek všech našich zaměstnanců.


Věříme, že LPG stanice bude přínosem pro nás pro všechny, popřejme jí tedy mnoho úspěšných let provozu.