MENU
18. 3. 2020

TES úspěšně dokončil výzkumný a vývojový projekt

Firma TES VSETÍN s.r.o. úspěšně dokončila na přelomu let 2019 a 2020 tříletý výzkumný a vývojový projekt zaměřený na optimalizaci synchronních strojů s vyniklými póly. Projekt probíhal za spolupráce výzkumného týmu Vysokého učení technického v Brně a byl spolufinancován Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Epsilon 2, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

V rámci projektu probíhaly optimalizační studie současných a nově navržených koncepcí generátorů malých a velkých osových výšek, které by měly v budoucnu přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na domácím a mezinárodním trhu. Byly navrženy a ověřeny tři prototypy pilotních budičů s permanentními magnety, které budou sloužit pro napájení automatických regulátorů napětí synchronních strojů. Vznikla tak ucelená řada pilotních budičů s potenciálem pokrýt svými vlastnostmi široký rozsah otáček (150 – 1500 ot./min). Dále byly ověřeny nové technologie, které by měly odstranit nebo potlačit technologické problémy v oblasti paketování a navíjení rotorů synchronních strojů s vyniklými póly. Na základě výsledků optimalizačních studií a nově ověřených technologií byl navržen a vyroben prototyp šestipólového synchronního stroje s vyniklými póly. Jeho vlastnosti byly úspěšně ověřeny na VN zkušebně elektrických strojů firmy TES VSETÍN s.r.o.

Tímto projektem výzkumná činnost firmy nekončí. Na konci roku 2019 se firmě podařilo získat dotaci na nový výzkumný a vývojový projekt zaměřený na synchronní generátory s permanentními magnety, který bude probíhat v letech 2020 až 2023 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Firma TES VSETÍN s.r.o. tak potvrzuje svou roli na poli výzkumu a inovací.