MENU

Stavební průmysl

Asynchronní motory pro výtahy a eskalátory, nízkonapěťové rozvaděče používané například pro vzduchové kontrolní systémy v budovách. Společnost TES VSETÍN s.r.o. má 100 letou historii a je pokračovatelem tradiční výroby firmy MEZSERVIS s.r.o.

Nízkonapěťové rozvaděče

Dle vlastní dokumentace
Dle dokumentace zákazníka

Dle konkrétních potřeb zákazníka je možný výběr z produkce dle vlastní dokumentace výrobce nebo na zakázku dle dokumentace klienta. Vedle sériové výroby rozvaděčů jsou realizovány projekty a konstrukční provedení rozvaděčů pro různá průmyslová odvětví.

Komplexní dodávka rozváděčů nízkého napětí zahrnuje projekt, výrobu a instalaci zařízení. Cílovou aplikací mohou být různá elektrická zařízení, nová i starší, po mechanické stránce rekonstruovaná a modernizovaná zařízení a technologické linky.

Tým zkušených projektantů a konstruktérů zpracovává projekty v systému EPLAN a v konstrukčním systému AutoCAD a Solid Edge. Výroba rozvaděčů probíhá v moderní výrobní hale. Veškerá vyrobená zařízení procházejí kusovou zkouškou v kvalitně vybavené elektrozkušebně, v případě požadavku je prováděna typová zkouška s certifikací.

Technická data

Výrobní kapacita činí tisíce jednotek za rok.

Ke stažení