TES VSETÍN s.r.o. şirketinin etik kodeksi

Şirketin etik kodeksi şirketin içinde müşterilere ve diğer tüm partnerlere karşı davranış ve tutumların temel prensiplerini içerir. Şirket etik kodeksiyle aşağıda tanımlanan kural ve aşamalara uymayı taahhüt eder. Kodeks hukuki geçerliliğe sahip değildir fakat vizyonuyla geniş bir açıda kanuni ve hukuki talimatları kapsar.

Yasa ve normların yerine getirilmesi:

 • Ticaretimizin tüm alanlarında geçerli kanunlara, yönetmeliklere ve benzeri talimatlara göre hareket etmekteyiz.

Müşteriler ve tedarikçiler:

 • Profesyonelce davranıyoruz. Ticaretlerimizi kanunlara ve etik kurallarına uygun olarak yapmaktayız. Bunları ticari ortaklarımızdan ve tedarikçilerimizden de bekliyoruz.
 • Geçerli kanunlara, normlara ve talimatlara uygun olan üzerinde anlaşılmış kararlara üzerinde anlaşılmış ticari şartlara ve genel etik davranış kurallarına saygı gösteriyoruz.
 • Açık iletişimden yanayız. Ulaşılabilir tüm verileri sorumlu olarak, gerçek bir şekilde ve zamanında vermeye hazırız.

Kalite, iş güvenliği ve yaşam alanlarının korunması:

 • Ürünlerimizin kalitesi, sunulan hizmetlerin seviyesi ve terminlere net bir şekilde uyulması müşterinin bizden kazanacağı en yüksek değerlerdir.
 • İş güvenliği risklerini önleme prensiplerine tavizsiz uymaktayız.
 • Aktif olarak yaşam alanlarını koruma prensiplerini uyguluyoruz.

Çalışanlar:

 • Ekip çalışması prensiplerine saygı duyuyoruz. Ortak hedefe gidiyoruz, işbirliği yapıyoruz ve birbirimize güveniyoruz.
 • İyi insan ilişkileri kuruyoruz, alt ve üst kadrolar arasında iyi ilişkiler kuruyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın profesyonel gelişimini ve adaletli ödüllendirilmelerini destekliyoruz.
 • Daima ve tüm koşullarda toplumun çıkarlarını koruyoruz. Şirket için çalıştığımız süre içerisinde ve özel yaşamımızda şirketle ilgili edindiğimiz bilgileri gizli tutarız. Hiç bir zaman ve hiç bir şekilde gizli kalması gereken bilgileri kendimiz veya başkasının çıkarına kötüye kullanmayız, bu iş sözleşmemizin feshi durumunda da böyledir.
  Şirket için yaptığımız faaliyetler sırasında direkt veya endirekt olarak öğrendiğimiz her türlü bilgiyi gizli kalması gereken bilgi olarak kabul ederiz.
 • Pozitif düşünceye sahibiz, problemler bizim için sadece çözülmesi gereken bir meseledir.
 • Her çalışan sadece kendisinden değil aynı zamanda da işini yaptığı tüm ortamlardaki davranışlarından da sorumludur.

Hissedarlar:

 • Açık ve dürüstçe davranıyoruz. Hissedarlarımıza ve ortaklarımıza finansal durum, performans, mülkiyet ve şirket yönetimi hakkında tüm önemli ve faydalı bilgileri veriyoruz.