Sanayi otomasyonu

Çözüm, değişik kademelerde üretim sürecinin otomasyonuyla geniş bir uygulama alanını kapsar. Teslimatın konusu talep edilen özelliklerde komple otomatik iş makineleridir, Her bir işlem için programa göre makineler – temizleme, montaj, üretim, nakliye, test etme vb. ya da daha büyük üretim süreçlerinin parçası olan üretim hatları.
En basit uygulanabilir uygulamalarda alçak gerilim dağıtıcılar çerçevesinde programlanabilir kumanda bileşenleri, küçük görüntüleyici veya kumanda panelleriyle veya anahtarlama elemanlarıyla ve sinyal lambalarıyla. Daha geniş uygulamalarda iki kademeli kumanda sistemi önerilir, programlanabilir değişik tipte otomatlarla (PLC). PLC sistemi seçimi kullanıcının işletme alışkanlıklarına ve teknik taleplerle fiyatın en uygun oranına bağlıdır. Çözümün esnekliği süreç kademelerinin değişik alt sistemlerinin MaR de olmak üzere bağlanmasına olanak verir.

Projenin işlenmesinde EPLAN kullanılmıştır. Elektro teknik şema, teknik spesifikasyonu, bağlantı terminali şeması, kablo belgeleri, dolap açıları oluşturulmasını sağlar – cihaz dolguları. Konstrüksiyon ve mekanik teknik çizimler Solid Edge’ de gerçekleştirilmiştir. Müşterinin talebi üzerine tüm proje elektronik ortamda verilir (örneğin CD-ROM olarak).

Siparişin komple çözümü projenin işlenmesi, mekanik kısımlarda dahil teslimat, montaj, işletime geçirme, personelin eğitimi, hatların revizyonu, garanti ve garanti sonrası servisi kapsar.

 

Sanayi otomasyonu

Teçhizatın otomobil, enerji, gıda, makine ve kauçuk sanayi işletmelerinde uygulanması.

Parametreler:

Talebe göre anahtar teslimi.