Vize a hodnoty

Vize

Na základě 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zařízení aspiruje TES  na pozici celosvětově preferovaného partnera v oblasti na míru šitých točivých elektrických strojů, pohonů a jejich komponentů.

Hodnoty

Bezpečnost

Bezpečnost zaměstnanců a našich výrobků je naší prioritou.

Zákony

Dodržujeme zákony a etiku podnikání.
 

Ekologie

Aktivně uplatňujeme prevenci znečištění životního prostředí.

Region

Rozvíjíme naši firmu v souladu
s potřebami regionu.

Zaměstnanci

Respektujeme se, rozvíjíme komunikaci, odpovědnost a týmovou spolupráci.

Dodavatelé

Při realizaci našich cílů spolupracujeme jen se spolehlivými dodavateli.

Potřeby zákazníků

Rozumíme potřebám našich zákazníků
a nabízeným řešením zajišťujeme naši společnou budoucnost.

Projekty

Nabízíme zákazníkům takové projekty, které znamenají dlouhodobý profit pro ně
i pro nás.

Zlepšování

Každý den považujeme za příležitost ke zlepšení výrobků, služeb a spolupráce
s obchodními partnery a zaměstnanci.

Kvalita

Neustále pracujeme na zlepšování kvality každého výrobku a každé činnosti.
 

Řešení

Uspokojení potřeb zákazníků garantuje dlouhodobou prosperitu a stabilitu a tím zvyšuje hodnotu společnosti pro akcionáře.