TES Vsetín

Společnost je vnitřně rozčleněna na tři divize:
TEC – TES elektrické komponenty
TEM – TES elektrické točivé stroje
TED – TES elektrické pohony

Členění vyplývá z rozdílné produkce, respektive
z odlišné míry přidané hodnoty produktů jednotlivých divizí pro zákazníka. Každá divize produkuje hotové výrobky, které představují finální produkt nebo se stávají součástí výrobku navazující divize.
Základ tvoří komponenty elektrických strojů, z nich lze sestavit elektrické stroje a z nich dále elektrické pohony.

 


Každá úroveň přidané hodnoty má svá specifika.
Liší se cílovým trhem, výrobní náročností, zvyklostmi zákazníků a jejich očekáváním. Divizní uspořádání společnosti umožňuje rychlost, flexibilitu a zacílení
na potřebu zákazníka. Přispívá k dlouhodobému vztahu s nejcennějším zákazníkem, tj. zákazníkem spokojeným.