Společenská odpovědnost

Pozornost společnosti nikdy nekončila u hranic jejího areálu, nedotýkala se pouze jejích zaměstnanců
a subdodavatelů, ale i jejich rodin a jejího města.
Částí svého zisku se vždy snažila podpořit své okolí. Když se před několika lety začalo hovořit o společenské odpovědnosti, byl to pro ni důkaz, že se vydala správnou cestou.

Některé z aktivit společnosti v oblasti společenské odpovědnosti v roce 2012


Středisko Naděje Vsetín Sychrov
Darovaný elektrický vozík pomáhá klientům s nejtěžším zdravotním postižením. Teď mají možnost dostat se snadněji do města a mezi ostatní Vsetíňany.


Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín
Finanční dar umožňuje zajistit realizaci
nabízených služeb pro rodiny s malými dětmi.


TES Valachiarun 2012
TES se stal hlavním sponzorem již tradičních
běžeckých závodů pro celou rodinu.


Předání daru Dennímu stacionáři Naděje ve Vsetíně