Historie společnosti

1919 Ve Vsackých novinách oznamuje v září roku 1919 Josef Sousedík otevření elektrotechnického
a strojního závodu v bývalé pile stavitele Rudolfa Londina na Vsetíně – Trávníkách.

1920 Josef Sousedík ohlašuje svůj první patent
na automatický spouštěč, o rok později patent
na třífázový generátor s vlastním buzením.
V následujících letech přihlašuje celkem 58 patentů
na území Československa a dalších 163 v zahraničí.

1927 Je vybudována vlastní slévárna s modelárnou
a zahájen provoz v nově postavené soustružně. Zde se vyrábějí stejnosměrné stroje, později i střídavé synchronní generátory a asynchronní motory s kotvou nakrátko.

1934 Podnik má již kolem 200 zaměstnanců.
Dopadá na něj světová hospodářská krize a majetek
J. Sousedíka je převeden do vlastnictví podniku Ringhoffer-Tatra.

1945 K dalšímu rozvoji dochází pod značkou MEZ Vsetín, který později patří do holdingu ZSE Praha. Většina produktů je po celou dobu exportována
do SSSR.

1994 Podnik je privatizován a založena společnost TES VSETÍN, s.r.o.

1995 Konstrukce zvyšuje výkony stejnosměrných hutních motorů. TES expanduje, zejména v západní Evropě.

2002 TES představuje vertikální a horizontální generátory pro malé vodní elektrárny. Synchronní provedení se vyrábí ve výkonech do 3 MW, asynchronní do 1 MW. Poprvé se objevují výrobky
pro obnovitelné zdroje energie.

2005 Dochází k expanzi na další kontinenty. Generátory pro vodní elektrárny dosahují výkonů
až 5 MW, generátory pro všeobecný průmysl 4 MW, motory s permanentními magnety 2 MW, indukční regulátory napětí 1400 kVA.

2010 TES představuje generátor pro větrné elektrárny. V oblasti generátorů pro vodní elektrárny se stává jedničkou na evropském trhu.

2011 TES se dostává do portfolia globálního investora Advent International.

2012 Fúze s firmou MEZSERVIS, známým výrobcem kompletních elektrických pohonů, zkušebních stanovišť, rozvaděčů a průmyslové automatizace.