Technický vývoj TEM

Společnost TES disponuje vlastním početným pečlivě strukturovaným týmem výzkumu a vývoje. Podporuje kvalifikaci a zkušenost stejně jako ambice a progresivitu absolventů, vytváří příjemné pracovní prostředí i optimální technické zázemí pro vývoj produktů s vynikajícími funkčními vlastnostmi. V rámci nové organizační struktury vytváří prostor pro technický vývoj nových produktů i efektivně
fungující aplikační konstrukci. Konstruktéři mají díky členství v produktové jednotce a spolupráci na všech fázích realizace zakázky přímý vliv na maximální uspokojení potřeb zákazníka.

2012

Vývoj synchronních generátorů s vyniklými póly
Přínosem rotoru s vyniklými póly je především vyšší účinnost generátoru při zachování stejné osové výšky stroje. Ve vodních elektrárnách již bylo aplikováno prvních 10 strojů, další jsou předmětem výroby.

Rozšíření portfolia výrobků z hlediska výkonů a napětí
Nabídku generátorů s výkony až do 20 MW umožnilo úspěšné ukončení projektu zvyšování výkonu a napětí strojů. V jeho rámci byla vybudována nová moderní zkušebna elektrických strojů do výkonu až 20 MW a napětí 6,6 kV s jeřábem o nosnosti až 85 tun.

Optimalizace rámu generátorů
Díky konstrukčním úpravám, jejichž cílem bylo odlehčení konstrukce stroje při zachování jeho kvalit bylo dosaženo snížení váhy rámu generátoru v řádech desítek procent.

2011

Vývoj synchronních generátorů s permanentními magnety
Tým R&D úspěšně dokončil vývoj generátoru s permanentními magnety s výkony od 0,5 do 3 MW. Tento typ generátorů je vhodný pro větrné elektrárny i turbíny využívající kinetické energie řek, při testování dosáhl účinnosti 97,9%.

Optimalizace hluku u generátorů
Snížení hlučnosti prostřednictvím úprav v elektromagnetickém výpočtu stroje umožňuje aplikaci zařízení také v hustěji obydlených lokalitách.