Natáčivé transformátory

Natáčivý transformátor – NTA
Natáčivý transformátor – NTB
Natáčivý transformátor – NTP

Elektrické stroje k plynulému řízení napětí představují v portfoliu produktů divize natáčivé transformátory neboli boostery. Jsou vhodné pro aplikaci ve zkušebnách, pro stabilizaci napětí při kolísání napětí v síti, pro řízení teploty v odporových pecích jako zdroje regulovatelného napětí. 

Dle specifických potřeb zákazníka jsou realizovány jednoduché i dvojité trojfázové natáčivé autotransformátory s rozdílnými typy zapojení vstupního vinutí, včetně zvláštního zapojení podle Pensabene.

Zkušební stanoviště

Natáčivý transformátor je vhodným zdrojem napětí ve zkušebnách elektrických strojů, TV vysílačů a radiových vysílačů, v projektových kancelářích, laboratořích středních a vysokých škol, v odporových pecích metalurgického průmyslu. 
Mezi přednosti produktu patří regulovatelnost napětí zdroje, absence vyšších harmonických ve výstupním sinusovém napětí a tedy absence rušivých signálů, odolnost proti elektromagnetickému impulsu i proti přetížení a v neposlední řadě jeho spolehlivost, jednoduché ovládání a údržba i jeho dlouhodobá životnost.

 

Specifikace produktu:

  • NTA: Jednoduché trojfázové natáčivé autotransformátory typu NTA se širokým nebo úzkým regulačním rozsahem.
  • NTB: Dvojité trojfázové natáčivé transformátory typu NTB s možností zapojení výstupního vinutí
    do hvězdy, do trojúhelníku nebo jako autotransformátor.
  • NTP: Jednoduché trojfázové natáčivé autotransformátory zvláštního zapojení podle Pensabene typu NTP s možností trojfázového nebo jednofázového odběru.