Motory asynchronní

s kotvou nakrátko – MAK

Kvalitu produktu reprezentuje již více než šest tisíc motorů dodaných do nejrůznějších aplikací především v těžkém průmyslu. Zakázková projekce motorů
s vlastním elektrickým výpočtem a přizpůsobenou mechanickou konstrukcí zabezpečuje nejvhodnější parametry stroje pro každou jednotlivou aplikaci. Výrobek se tak vyznačuje přednostmi v podobě optimálního chodu a dlouhodobé životnosti.

Hutě

Robustní MAK jsou projektovány
a vyráběny pro užití v těžkých průmyslových provozech, jako jsou válcovny oceli i barevných kovů, hutě, cementárny a vápenky, papírny a podobně. Motory aplikované ve zmíněných procesech plní tedy kupříkladu funkci pohonů válcovacích tratí, nůžek, brzd a pomocných zařízení, pohonů kulových mlýnů, pohonů papírenských strojů, pohonů extrudérů, čerpadel o vysokém výkonu a dalších zařízení
s vysokými nároky na dynamické vlastnosti.

Lodě

Motory MAK jsou vhodné pro užití v lodním průmyslu především pro svá specifika umožňující přesnou regulaci otáček, rychlou reverzaci a vysokou proudovou i momentovou přetížitelnost. Stroje jsou napájeny z frekvenčních měničů, čemuž je uzpůsobeno i vinutí odolné proti napěťovým špičkám.

Parametry:

MAK – motory s kotvou nakrátko
Výkon: 100 – 3 000 kW
Napětí: 380 – 6 600 V
Otáčky: 200 – 1 500 min-1
Krytí: IP 23 – IP 56
Tvar: Horizontální/Vertikální