Technický vývoj TED

Společnost TES disponuje vlastním početným pečlivě strukturovaným týmem výzkumu a vývoje. Podporuje kvalifikaci a zkušenost stejně jako ambice a progresivitu absolventů, vytváří příjemné pracovní prostředí i optimální technické zázemí pro vývoj produktů s vynikajícími funkčními vlastnostmi. V rámci nové organizační struktury vytváří prostor pro technický vývoj nových produktů i efektivně fungující aplikační konstrukci. Konstruktéři mají díky členství v produktové jednotce a spolupráci na všech fázích realizace zakázky přímý vliv na maximální uspokojení potřeb zákazníka.

Tým tvoří specialisté pro oblast regulovaných pohonů, průmyslovou automatizaci a vývoj nadstavbového software. Jeho pozornost je směřována k novým trendům v oblasti zkušebních stanovišť vozidel i motorů. Velkým přínosem je spolupráce s vysokými školami, například s Technickou univerzitou v Liberci nebo Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě, stejně jako podpora specialistů renomovaných společností jako jsou ABB, EMERSON, SIEMENS a další.

2012 - 2013

LifeProtect®
Jedním z výsledků technického vývoje je monitorovací zařízení s obchodním názvem LifeProtect® pro generátory TES, jeho využití je možné i v jakýchkoli jiných aplikacích a zařízeních.

Powertrain
Výsledkem speciálního projektu, realizovaného ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, je zařízení pro zkoušení hnacího ústrojí osobních vozidel. Zkušebna umožňuje prostřednictvím simulace odporu vozovky, včetně průjezdu vozidla zatáčkou, měření výkonu a ztráty mezi kolem a motorem. Zařízení umožňuje testování hnacího ústrojí 4WD a nebo 2WD.

2011

Modulová válcová zkušebna
Úspěchem týmu je podíl na vývoji modulové válcové zkušebny pro osobní automobily v programovém projektu Impuls Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt řízení malých vodních elektráren
V rámci spolupráce týmů technického vývoje divizí TEM a TED byl realizován projekt řízení malých vodních elektráren s výkonem do 1 MW. Synergie spolupráce obou divizí přinesla možnost komplexní dodávky - generátoru včetně řízení vodní elektrárny.