Rozvaděče NN

dle vlastní dokumentace
dle dokumentace zákazníka

Dle konkrétních potřeb zákazníka je možný výběr
z produkce dle vlastní dokumentace výrobce nebo na zakázku dle dokumentace klienta. Vedle sériové výroby rozvaděčů jsou realizovány projekty
a konstrukční provedení rozvaděčů pro různá průmyslová odvětví.
Komplexní dodávka rozváděčů nízkého napětí zahrnuje projekt, výrobu a instalaci zařízení. Cílovou aplikací mohou být různá elektrická zařízení, nová i starší, po mechanické stránce rekonstruovaná a modernizovaná zařízení a technologické linky. 
Tým zkušených projektantů a konstruktérů zpracovává projekty v systému EPLAN a v konstrukčním systému AutoCAD a Solid Edge. Výroba rozvaděčů probíhá v moderní výrobní hale. Veškerá vyrobená zařízení procházejí kusovou zkouškou v kvalitně vybavené elektrozkušebně, v případě požadavku je prováděna typová zkouška s certifikací.

Rozvaděče

Aplikace zařízení v elektrických pohonech, výrobních linkách, dynamometrických stanovištích a jednoúčelových strojích.

 

Parametry:

Kapacita výroby v řádech tisíců kusů ročně.