Průmyslová automatizace

Řešení zahrnují širokou oblast aplikace s různým stupněm automatizace výrobních procesů. Předmětem dodávky jsou kompletní automatické pracovní stroje s požadovanými charakteristikami. Stroje pro jednotlivé úkony dle programu – čištění, montáž, výrobu, dopravu, testování aj. či celé výrobní linky, které jsou součástí většího výrobního procesu. 
V nejjednodušších aplikacích jsou programovatelné automaty součástí ovládání v rámci nízkonapěťových rozvaděčů, s malými vizualizačními a ovládacími panely nebo klasickými panely se spínacími prvky 
a signálkami. U rozsáhlejších aplikací je navrhován dvouúrovňový řídicí systém s různými typy programovatelných automatů (PLC). Volba PLC systému závisí na provozních zvyklostech uživatele i optimálním poměru mezi cenou a technickými požadavky. Flexibilita zařízení umožňuje připojit různé subsystémy procesní úrovně včetně prostředků MaR.

Pro vypracování dokumentace je používán EPLAN. Umožňuje tvorbu elektrotechnických schémat, technické specifikace, svorkového schématu, kabelové listiny, pohledů na skříně - přístrojové náplně. Konstrukční a mechanické výkresy jsou realizovány v Solid Edge. V případě požadavku zákazníka je veškerá dokumentace předána v elektronické podobě (např. na CD-ROM).

Komplexní řešení zakázky obsahuje vypracování projektu, dodávku včetně mechanických částí, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize linek a záruční i pozáruční servis.

 

Průmyslová automatizace

Aplikace zařízení v provozech automobilového, energetického, potravinářského, strojírenského a gumárenského průmyslu.

Parametry:

Na klíč dle požadavků.