Technologie TEC

Konstrukce a zákaznická podpora

Sofistikovaný systém řízení zakázky zabezpečující optimalizovaný průchod jejími jednotlivými předvýrobními i výrobními fázemi s důrazem na zajištění dostatečné míry informovanosti zákazníka dle jeho individuálních potřeb.

Svařování (např. koster, štítů)

Technologie zabezpečená kvalifikovanými experty (svařování MAG, MIG, TIG či elektrodami)
i výkonnými svařovacími roboty. Součástí spektra disponibilních technologií je i orbitální svařování trubek, stáčení plechů, pálení acetylenem, mechanické dělení a klempířské práce. Svařovna
je certifikována podle ISO EN 3834-2.

Obrábění (hřídelí, koster, štítů)

Výrobní technologie zahrnující CNC soustružení, CNC obrábění, frézování, vyvrtávání, broušení na plocho, na kulato, souřadnicové vrtání, elektroerozivní řezání a hloubení, zkoušení penetrační a ultrazvukem. Jedná se o výrobu kusovou i sériovou.

Ražení elektroplechů

Vysoká kvalita a flexibilita zabezpečená vlastní výrobou nástrojů pro ražení plechů. Produkce kruhových i segmentových plechů(30° - 60°), plechů statorů (do průměru 1 200 mm) i rotorů (do průměru
2 000 mm), blokově nebo postupově, v malých
i velkých sériích, odbřitování. V závislosti na přání zákazníka lze plechy paketovat.

Navíjení (statorů, rotorů)

Technologické fáze zahrnují výrobu cívek – drátových
i profilových, pro nízké i vysoké napětí, navíjení celých rotorů a statorů nebo budičů, bandážování rotorů a statorů, lepení permanentních magnetů
na rotor a následné vyvažování na nejnovějším vyvažovacím zařízení.

     

Impregnace a montáž

Impregnace výrobků v bezrozpustidlové jednosložkové epoxidové pryskyřici třídy H. Montáž elektrických strojů. Lakování vzduchovým nanášením rozpouštědlových barev.

Testování

Provádění typových a kontrolních zkoušek elektrických strojů v novém prototypovém centru TES. Zkušebna umožňuje testování elektrických strojů do plného výkonu 4 MVA s plánovaným zvýšením výkonů.

Expedice

Balení a expedice výrobků včetně veškerých souvisejících služeb.