Služby TEC

Vedle vlastní výrobní produkce nabízí divize TEC svým zákazníkům i široké spektrum služeb. Cílem je komplexní péče o zákazníka jako předpoklad dlouhodobé spolupráce a spolehlivého partnerství.
Zkušeným partnerem je především v realizaci dodávek do těchto aplikací:
Aplikace

Outsourcing výroby

Šíře a kapacita moderních technologií pro výrobu strojních součástí a elektrických strojů umožňuje nabídku outsourcingu výroby komponentů v požadované kvalitě, množství i dodací lhůtě. Komplexnost vlastních výrobních kapacit je předpokladem pro unikátní kombinace kooperační výroby, od výroby elektroplechů přes vinutí až po kompletní elektrické stroje. Součástí dispozice je vlastní nástrojárna pro výrobu lisovacích a postupových nástrojů, blokových i drážkových řezů.

Návrh optimální technologie

Identifikace nejvhodnější použitelné technologie zahrnuje práce na výkresové dokumentaci, konzultace a výběr optimálních pracovních operací. Vzájemná spolupráce konstrukčního oddělení zákazníka a týmu technologie výrobce přináší unikátní řešení pro specifické výrobní dávky. Realizované projekty tak dosahují úspory času i nákladů při výrobě komponent.

Kalibrace měřidel

Vlastní moderní metrologické centrum poskytuje služby v oblasti kalibrace měřidel, a to délkových, úhlových, elektrických, teplotních i momentových. Měrové středisko je navázáno na Český metrologický institut.

Logistické služby

Kompletace zásilky, balení pro všechny typy přepravy včetně zámořské, zajištění spolehlivého transportu do všech zemí světa, včetně vyřízení veškeré vývozní administrativy a celní agendy. Součástí služeb je také možnost pojištění přepravovaného nákladu.