TES podpořil vlastní vývoj navázáním spolupráce s univerzitou

4.8.2015

TES VSETÍN s.r.o. dohodl spolupráci na vybraných vývojových projektech s VUT Brno, konkrétně s Ústavem výkonové elektroniky a elektrotechniky UVEE na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologii. Společným jmenovatelem těchto projektů je optimalizace konstrukce a elektromagnetického návrhu již tak velmi úspěšných generátorů pro vodní elektrárny, jejichž prodeje v Evropě, a v posledních letech také do mimoevropských zemí, staví TES do pozice světové jedničky v tomto segmentu. Spolupráci s VUT zaštiťuje mezinárodně uznávaná kapacita Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc., který má s využitím optimalizačních algoritmů v průmyslových aplikacích dlouholeté zkušenosti.

„Při současných i v budoucnu plánovaných objemech prodeje se vyplatí investovat prostředky do projektů optimalizace, které by při nižším objemu prodejů jednoduše neměly návratnost,“ uvedl ředitel pro marketing a rozvoj obchodu pan Lukáš Konečný a dodal, že díky očekávaným výsledkům těchto projektů společnost TES VSETÍN s.r.o. očekává zvýšení atraktivity nabídek pro zákazníky a tím i tržeb na úkor konkurentů, kteří si díky nižšímu objemu prodeje nemohou dovolit do podobných projektů investovat.

TES zaměstnává přibližně 60 vysoce specializovaných inženýrů, konstruktérů, projektantů a výpočtářů, jejichž pracovní náplní je, kromě práce na zakázkách, neustálý sběr dat z měření vyrobených strojů a jejich vyhodnocování. Výsledky této práce odhalují oblasti možné optimalizace, které jsou následně podrobeny hodnocení předpokládaných nákladů, ekonomických přínosů a toho, do jaké míry tyto přínosy vnímají zákazníci a jak je dokáží ohodnotit. Tím společnost určuje prioritu vývojových projektů.

Na základě obdobného postupu v minulých letech ve společnosti proběhly nebo stále probíhají (mimo jiné) např. projekty na snížení hmotnosti a zároveň zvýšení tuhosti koster generátorů, projekt na snížení elektromagnetického hluku generátorů, projekt na zvýšení elektrické účinnosti, projekt vývoje generátorů s výkony 5 – 30 MW a v neposlední řadě projekt modularizace konstrukčních uzlů, který stále probíhá. Tyto projekty významnou mírou přispěly k již zmíněnému ukotvení společnosti na pozici světové jedničky v segmentu generátorů pro malé vodní elektrárny, tedy pro elektrárny do 30 MW.

Spolupráce s VUT v současné době zahrnuje celkem 3 projekty se zaměřením na izolační systémy, chlazení nebo instrumentační výbavu elektromotorů a generátorů.

 
zpět >>