Suppliers Day 2016

8.2.2016

27. 1. 2016 uspořádala naše společnost akci s názvem Suppliers Day 2016. Hlavním důvodem konání této akce bylo informovat významné dodavatele o situaci na trhu, o tržní  pozici společnosti TES VSETÍN a také o současných  potřebách firmy. Dalším bodem bylo definování možností pro další rozšíření spolupráce s ohledem na vývoj trhu a cen jednotlivých komodit.  Na této akci se setkali zástupci managementu společnosti TES VSETÍN s více než 15 tuzemskými i zahraničními dodavateli.


V úvodu generální ředitel David Bečvář a Supply Chain Director Petr Lahoda ve své prezentaci představili dodavatelům stav v segmentech trhu, kde je firma TES VSETÍN aktivní, perspektivy dalšího rozvoje společnosti TES VSETÍN, analýzu stavu komoditního trhu a předpokládaný směr rozvoje další spolupráce s klíčovými dodavateli.


Na obědový raut navázaly schůzky s jednotlivými obchodními partnery, při kterých  byly identifikovány možnosti pro zintenzívnění spolupráce. Šlo zejména o rozšíření technické podpory od dodavatelů, možnosti aplikovat VMI (dodavatelem řízené zásoby subdodávek) a také další cenový vývoj komodit pro TES.


Odpovědnou spolupráci s dodavateli považujeme za jeden ze základních předpokladů pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj společnosti. Silné partnerství přináší výhody oběma stranám, podporuje vlastní rozvoj, snižuje rizika a přináší úspory. Stabilní vztahy s dodavateli přispívají ke zvyšování kvality dodávek, a tudíž vedou i k vyšší spokojenosti našich zákazníků.

 
zpět >>