1 GW instalového výkonu ve vodní energetice

6.8.2014

V červenci 2014 TES Vsetín dodal další generátory pro malé vodní elektrárny, které mají v souhrnu instalovaný výkon 1 GW (1 000 000  kW) a nahradí cca 6 milionů tun hnědého uhlí, které se v uhelných elektrárnách s ekvivalentním výkonem spotřebují.

Energie vyráběná z vody patří ke zdrojům nejméně zatěžujícím životní prostředí. To je náš hmatatelný přínos politice „zelené energie“!

 
zpět >>